Bokning av lokaler

Vänligen kontakta Medle SK:s kansli
E-post: kansli@medlesk.com
Tel: 0910-77 02 50